Algemene voorwaarden Dierenpension de Driehoek

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.DIERENPENSION: De eigenaar en medewerkers van Dierenpension De Driehoek, die de tijdelijke huisvesting en verzorging van gastdieren aanbiedt.

2.KLANT:De persoon die bij het dierenpension de reservering heeft gemaakt.

3.GASTDIER: Het huisdier van de klant, waarvoor de reservering wordt/is gemaakt.

4.RESERVERING: De afspraak tussen dierenpension en klant om het gastdier gedurende een vooraf overeengekomen periode te huisvesten en te verzorgen, tegen het op het moment van in ontvangst nemen van het gastdier geldende tarief.

5.VACCINATIES: De op het moment van de gereserveerde periode geldende vaccinatieverplichtingen, waarover het dierenpension de klant informeert en waaraan de klant moet voldoen.

Artikel 2 – Algemeen

1. Voor het eerste verblijf van het gastdier in het dierenpension wordt door het dierenpension een klantenkaart (digitaal) aangemaakt, waarvoor in ieder geval de volledige naam, adres en telefoonnummer van de klant, gegevens ten aanzien van het gastdier, naam, ras, geslacht, leeftijd en eventuele bijzondere kenmerken, nodig is.

2. Deze algemene voorwaarden zijn op alle reserveringen van toepassing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3. Bij reservering wordt door de klant automatisch akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden.

4. Alle gereserveerde dagen worden in rekening gebracht, ook al wordt het dier eerder opgehaald tenzij anders is afgesproken.

5. Het dierenpension stelt bezoekers in de gelegenheid om op afspraak de dierenverblijven te bezichtigen behalve in de maanden juli en augustus.

6. Het verblijf van het gastdier is op eigen risico van de klant.

Artikel 3 – De betaling

1. In de verblijfskosten zijn inbegrepen de kosten van verzorging, voeding en huisvesting van het dier en de verschuldigde BTW.

2. Tenzij anders is overeengekomen, vindt betaling van het openstaande bedrag plaats direct aan het einde van het verblijf, bij het ophalen van het gastdier. Dit kan contant of per pin. Het dierenpension rekent € 2,50 administratiekosten per reservering. Indien een reservering wordt geannuleerd of niet wordt geaccepteerd worden deze kosten niet terug betaald. Alle reserveringen voor in de vakantieperioden (vanaf 1-1-2023), moeten vooraf worden betaald. De volledige periode moet betaald worden die gereserveerd wordt en u krijgt geen geld terug bij eventuele wijziging en/of annulering tenzij het gastdier of klant in 1e en 2e graad onverhoopt ernstig ziek wordt en/of komt te overlijden.

Prijswijzigingen voorbehouden.

3. Het vervroegd ophalen van het gastdier geeft geen recht op gedeeltelijke teruggaaf van de pensionprijs, tenzij anders overeengekomen.

4. De klant is in verzuim vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. Het dierenpension verstrekt of zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de klant de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.

5. Als na het verstrijken van de datum van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald kan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso worden overgegaan. De hiervoor gemaakte kosten zijn voor rekening van de klant. Het dierenpension is tevens gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. De rente is gelijk aan de wettelijke rente.

6. Het dierenpension heeft altijd het recht om vooraf afwijkende betalingsvoorwaarden te stellen, in geval gerede twijfel bestaat dat de klant niet of niet volledig zal betalen.

Artikel 4 – De annuleringsregeling

Bij annulering door de klant buiten de vakantie perioden gelden voor deze de volgende betalingsverplichtingen:

-Annulering minder dan 4 weken voor aanvang van het verblijf: 50% van de pensionkosten

-Annulering minder dan 2 weken voor aanvang van het verblijf of niet komen opdagen: 100% van de pensionkosten

Artikel 5 – Rechten en plichten van het dierenpension

1. Het dierenpension verplicht zich tot het zorgvuldig en diervriendelijk huisvesten, voeden en verzorgen van het gastdier en zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de klant.

2. Het dierenpension is gerechtigd toegang tot het pension te weigeren voor het gastdier, indien het gastdier niet beschikt over de door het pension verplicht gestelde entingen. Het gastdier dient minimaal 2 weken voor de pensionperiode te zijn ingeënt. Katten tegen kattenziekte en niesziekte Honden tegen hondenziekte parvo/ weil (cocktail) en kennelhoest. Gastdieren met besmettelijke ziektes en/of aandoeningen worden niet geaccepteerd.

3. Het dierenpension neemt in de ontvangstruimte het gastdier over en brengt het gastdier zelf naar het verblijf. De halsband en riem krijgt klant weer mee naar huis.

4. Indien de klant zonder voorafgaand overleg met het dierenpension, het gastdier niet binnen 1 week na het einde van de reservering ophaalt, zal het dierenpension de klant per aangetekend schrijven sommeren het gastdier op te halen binnen 3 dagen. Indien de klant niet aan deze sommatie voldoet, heeft het dierenpension het recht om het gastdier naar een asiel te brengen. De klant blijft daarbij nog steeds gehouden om de uiteindelijke pensionprijs te voldoen, vermeerderd met eventuele asiel kosten.

5. Het dierenpension is niet aansprakelijk voor schade of vermissing van persoonlijke bezittingen als halsband- en lijn, manden, kussens, speeltjes etc.

Artikel 6 – Rechten en plichten van de klant

1. De klant is verplicht bij het brengen van het gastdier of op het reserveringsformulier, alle relevante gegevens te melden die van belang zijn voor een goede en verantwoordelijke huisvesting en verzorging van het dier.

2. De klant is aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet vermelden van de juiste gegevens en documenten met betrekking tot het gastdier en voor schade die door afwijkend gedrag van het gastdier is veroorzaakt.

3. De klant is verplicht bij het brengen van het gastdier een geldig bewijs van vaccinatie af te geven. Bij het ophalen van het gastdier wordt dit bewijs weer terug gegeven aan de klant.

4. Het gastdierdient vrij te zijn van vlooien en wormen. Indien het dierenpension bemerkt dat dit niet het geval is, zal het gastdier door het dierenpension worden behandeld. De kosten zijn voor rekening van de klant.

Artikel 7 – Ziekte en/of overlijden van het gastdier

1. De klant machtigt het dierenpension om in geval van ziekte van het gastdier (of een redelijk vermoeden van ziekte) tijdens het verblijf op kosten van de klant een dierenarts te bezoeken en de maatregelen te nemen die nodig zijn.

2. Wanneer blijkt dat voor het herstelproces van het gastdier kostbare veterinaire maatregelen nodig zijn, wordt dit gemeld bij de klant of bij de door de klant aangewezen contactpersoon. Wanneer de hiermee verbonden contacten niet vlot tot stand kunnen komen en als gevolgd daarvan een eventuele vertraging optreedt in de behandeling van het gastdier, kan het dierenpension dit niet worden toegerekend.

3. Indien het gastdier tijdens het verblijf in het dierenpension onverhoopt komt te overlijden, stelt deze de klant of diens contactpersoon hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Onze laatste social posts

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

💚 Crèche hond van de week: Bommel! 🥰
💚 Altijd vrolijk en komt geregeld een knuffel halen ☺️
... Bekijk meerZie minder

3 days ago
💚 Crèche hond van de week: Bommel! 🥰
💚 Altijd vrolijk en komt geregeld een knuffel halen ☺️

Photos from Dierenpension De Driehoek's post ... Bekijk meerZie minder

6 days ago
Image attachmentImage attachment+Image attachment

💚 Crèche hond van de week: Dieks! 🥰
💚 Altijd vrolijk en altijd aan het spelen ☺️
... Bekijk meerZie minder

1 week ago
💚 Crèche hond van de week: Dieks! 🥰
💚 Altijd vrolijk en altijd aan het spelen ☺️
Load more